بي همتا
 
نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 136
دیروز : 61
افراد آنلاین : 1
همه : 7517
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
چت باکس
قاعده بازي

ھر نوع فعاليت بشري بخصوص در عصر مدرنيزم براي خود داراي قاعده وقانوني مدوّن است و اين از
ويژگيھاي مدرنيزم است كه حتي غريزي ترين اعمال بشري ھم تحت الشعاع قوانين خاص انجام ميشود
و آدابي معين دارد كه حتي آموزش داده مي شود مثل روابط جنسي.
و امّا بازيھا كه يكي از مھمترين فعاليت بشر مدرن ھستند وبراي خود داراي سازمانھاي ملي وبين المللي
است ودر دانشگاھھا نيز تدريس مي شود داراي چه قاعده اي اصولي وبديھي است. قاعده بازي چيست
؟ ورزشھا ، ھنرھا ، تفريحات و....؟
اصولاً فرق بازي از سائر اموري كه جدي تلقي مي شود ھمانا بي قاعده گي وبي قانوني آن است
و ھمين امر ذات بازي را تشكيل مي دھد وگرنه از ذاتش بيگانه مي شود . زيرا بازي مربوط به پر كردن
زمان خارج از قاعده و قانون است و لذا به معناي استراحت و تفريح است تا بتواند خستگي حاصل از فشار
قانون را دفع كند.
ولي شاھديم كه امروزه بازيھا ھم داراي قواعد و قوانيني مدون ھستند و طبق اصولي تدريس مي شوند
و داراي دستگاه قضائي ھم مي باشند و بصورت حرفه رسمي بسياري از افراد بشري در آمده است. اين
تضاد ذاتي چگونه فھم مي شود . يعني چگونه يك عمل غير قانوني كه ذات وجوديش بر بي قاعده گي
است مي تواند قانونمند شود . چطور مي شود بازي را جدي كرد . ولي بھرحال چنين اتفاقي افتاده است
وبسرعت در حال توسعه مي باشد . اين به چه معنائي است ؟
از طرفي ديگر شاھديم كه بسياري از فعاليتھاي جدي بشر كه جزو جديت ذاتي وتاريخي او بوده در حال
شوخي وبازي شدن يعني در حال بي قاعده شدن وغير قانوني شدن است . اين ھمان جرياني است كه
بسياري از ارزشھاي تاريخي بشر را باطل نموده است زيرا ھر ارزشي بدان دليل ارزش است كه داراي
جديت مستحكم وھويت قانونمند است . مثلاً شاھديم كه عشق و ازدواج كه يكي از جدي ترين احوالات
واعمال بشر بوده تبديل به بازي شده وھمه قواعد خود را در حال باختن است . ويا شاھديم كه بدن
واعضاي بدن تبديل به يك اسباب بازي شده وبا آن ھر كاري مي شود مثل جراحيھاي پلاستيك . ويا كل
جامعه بشري تبديل به موش آزمايشگاھي واسباب بازي وآزمون تئوريھا وخيالبافي ھاي گروھي گرديده
است مثل ايدئولوژيھاي آرمانشھري وآزمونھاي علمي –فني . دوستي كه مبدل به يك بازي دائمي شده
ورفيق بازي بخش عمده اي از عمر ھر فردي را مشغول مي كند در حالي كه يك رفيق واقعي وماندگار
نيست . يا كل جريان حكومتھاي دموكراتيك كه ھمچون يك بازي كودكانه (شاه بازي) رخ مي دھد و . ...
پس بايد گفت كه امروزه جاي بازي وجدي يعني جاي قانون وبي قانوني عوض شده است يعني واقعيت
ومجاز جانشين ھمديگر شده اند . به ھمين دليل است كه امروزه شاھد سلطه مطلقه سينما برھمه
اركان زندگي بشر ھستيم حتي در تعيين حكومتھا . زيرا سينما ذاتا بًر بازي است ومكتب اصالت بازي مي
باشد وبه ھمين دليل پر جاذبه ترين حرفه ھاست.
علي (ع) مي فرمايد:« ھر جنگي اولش بازي بوده است »ولذا عصر مدرنيزم عصر جنگ بلاوقفه برروي .
زمين است وھيچ جاي زمين بدون جنگ نيست واين جنگ تاقلب خانواده ھا جاريست . اين حاصل مكتب
اصالت بازي است . اصلاً مدرنيزم حتي در معناي لغتش داراي اين ماھيت است زيرا « مد » يعني بت ،
صورت ، ماسك . واين قاعده ھر بازي كودكانه است مثل عروسك بازي . ھمانطور كه عصر بت پرستي
بشر ، عصر كودكي تاريخي او تلقي مي شود امروزه ھر چيزي يك بت است ومدرنيزم يعني مكتب اصالت
بت ومد ، عروسك وشكلك وماسك . مدرنيزم يعني عصر تجسم بخشيدن به اميال وتوھمات وتخيلات .
وھر چه كه داراي صورت نباشد بي ارزش است . واين ماسك پرستي است . ولذا شاھديم كه امروزه ھر
مرد وزني يك ماسك است ماسكي كه مستمراً تغيير مي كند . واين بازي ماسكھاست . ماسك ، قاعده
بازي است.

از كتاب " دايره المعارف عرفاني " استاد علي اكبر خانجاني جلد چهارم ص 94
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۶:۴۰ ] [ رضا ]
ارسال نظر توسط مدیر غیرفعال شده
[ ]
.: Weblog Themes By jahanblog :.

درباره وبلاگ

كتاب ها،مقالات و سخنراني هاي استاد علي اكبر خانجاني در باره همه مسائل انساني
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب